Važne napomene

Cilj portala Mojezdravlje.ba nije zamijeniti stručnost i znanje vašeg ljekara, farmaceuta ili medicinske ustanove, već ISKLJUČIVO pružiti dodatne informacije kako bi mogli kvalitetno brinuti o svom zdravlju.

Niti jedan korisnik informacija na portalu Mojezdravlje.bane bi smio koristiti dio ili cijelu informaciju sa ovog portala za dijagnosticiranje ili liječenje bolesti bez konsultacije sa svojim ljekarom ili apotekarom.

Za sve zdravstvene poteškoće, savjete i preporuke za liječenje molimo obratite se isključivo vašem ljekaru ili apotekaru.

Portal Mojezdravlje.ba zadržava pravo izmjene i uklanjanja bilo kojeg sadržaja na portalu, nakon utvrđivanja novih činjenica, bez obaveze prethodne najave ili naznake promjene. Uz vlastiti sadržaj na portalu Mojezdravlje.ba i potpisane tekstove dobijene od saradnika se nalaze i određeni sadržaji preuzeti sa drugih portala, uz jasnu naznaku izvora i hyperlink na originalni sadržaj.

Sve preuzete sadržaje i sadržaje portala Mojezdravlje.bakoristite na vlastitu odgovornost i uredništvo portala Mojezdravlje.ba se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem dijela ili cijelog sadržaja određene teme.