Izmjene uvjeta korištenja

Portal Mojezdravlje.ba zadržava pravo izmjene svih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim stranicama, te portal Mojezdravlje.ba nije dužan posebno upoznati korisnike o toj promjeni.